Lydia van Oort

Weggetrokken uit het veel te drukke westen van het land, woon en werk ik al weer jaren in Drenthe. In een heerlijk rustige, bosrijke omgeving vlakbij de heide. Hier is de energie nog goed, waar die in het westen van het land enorm verstoord is.

Al sinds de kleutertijd heb ik voornamelijk intuïtief getekend. Op een andere wijze tekenen, naar een voorbeeld tekenen, wilde ik nooit, want dat boeide niet. Ik wilde alleen via mijn gevoel en "fantasie” tekenen. Tot wanhoop van mijn ouders en talloze leerkrachten, omdat ik zeer eigenwijs en later opstandig was, omdat ik alleen maar iets wilde leren of doen wat gevoelsmatig bij mij hoorde. Ik paste dus totaal niet in het systeem. Mijn moeder is nog een keer bij de wethouder ter verantwoording geroepen, omdat ik mij zelf had opgegeven voor een creatieve school terwijl ik leerplichtig was. Ze heeft gelukkig de wethouder kunnen overtuigen dat haar dochter niets anders wilde als tekenen. Chapeau!

Pentekeningen

In het begin van de negentiger jaren heb ik ook een aantal kinderboeken geïllustreerd, maar daar dit werk niet te combineren was met een fulltimebaan van 40 uur en een altijd te krappe deadline voor de illustraties, ben ik daar mee gestopt. In die tijd heb ik veel pentekeningen over de middeleeuwen gemaakt. Achteraf bleken dit vorige levens te zijn geweest. Tijdens het tekenen voelde het inderdaad alsof ik zelf in het tafereel van de tekening rond wandelde. Alles leefde als in een film op de tekening. Ik wist precies hoe het verhaal zich verder zou ontwikkelen. Dat beleefde, ervaarde ik als kind ook al, daarom wilde ik niets na tekenen. Zo heb ik mij leren afstemmen op verschillende lagen van gevoelsbewustzijn, sferen en vele andere (tijds)dimensies. Ik heb tijdens het tekenen een hele sterke en diepe concentratie leren opbouwen. Het heeft vele jaren gevraagd om dit te leren. Bijna dagelijks heb ik (enkele uren) getekend omdat de tekeningen zeer verfijnd waren. En dat alles in de vrije uren.

Co-creatie

Sinds 1998 ben ik mij er bewust van geworden dat ik op een mediamieke manier aan het tekenen en schilderen ben. Ik heb geleerd dat ik in co-creatie met gidsen, overleden dierbaren, gidsen, engelen, zielsportretten en natuurwezens en allerlei andere vormen van bewustzijn/energie mag waarnemen, tekenen, schilderen en duiden. Alles ter ondersteuning van mensen.

Het is een ongelofelijk boeiende en intensieve manier van tekenen en schilderen. Elke tekening en elk schilderij heeft een uniek verhaal. Alle kennis en ervaring blijft zich steeds verder ontwikkelen, steeds meer werelden openen zich voor mij om deze tastbaar en vooral herkenbaar weer te geven.

Alle kennis werd en wordt in een rustig tempo opgebouwd, dit kan niet anders, omdat al deze werelden zeer complex zijn en elk hun eigen afstemming hebben. Deze energie zien en voelen de mensen ook in de tekeningen en de schilderijen.

Goede gronding

Het is een samenwerking met gidsen en ieder die op dat moment met het onderwerp verbonden is. Ieder heeft hierin zijn/haar eigen specifieke taak. Ik heb de verantwoordelijkheid om iets goed weer te geven, zodat het mensen duidelijk wordt en hen ook werkelijk wat te bieden heeft in die opbouwende vorm die zij nodig hebben. En daardoor ook bewustzijnsverruimend werkt. Ik moet de inspiratie dus zonder belemmeringen door kunnen laten stromen in beelden en woorden. Daarvoor moet ik met beide voeten stevig op de grond staan. Ik ben er om die reden bewust bij, behalve als ik mij sterk moet concentreren. Dan ben ik even in geheel afgestemd op de wereld die getekend moet worden. Op deze manier heb ik geleerd dat ik tegelijkertijd kan tekenen en vertellen wat ik ervaar.

Ik kan dit werk alleen maar doen als ik met alles in liefde en blijheid verbonden bent. Daarom vraagt elk werk behoorlijk veel tijd en een volledige toewijding.

Het is een zeer intensieve opleiding gegeven door mijn gidsen en door de mensen om mij heen, maar vooral het dagelijkse leven met zijn soms zeer zware en pijnlijke, maar verdiepende lessen. Waardoor mijn gevoelsleven steeds verder verdiept is. Nu ben ik al een groot aantal jaren bezig om al de opgedane kennis te gebruiken om ook de energieën, de bewustzijnsvormen van en voor Moeder Aarde weer te geven voor mensen, om hen op deze manier weer open te laten gaan, hen te helpen zich te (her)verbinden met Moeder Aarde. Hen te laten begrijpen dat zij een levend en bezield organisme is. Een liefdevolle ziel die ons voedt en helpt om ons zelf te leren begrijpen. Dit is een van mijn belangrijkste doelen. Ik werk daarin ook samen met verschillende mensen, die hierin elk ook weer hun eigen taak en pad van ontwikkeling hebben.

Nu ben ik weer met een nieuwe fase in mijn werk bezig. Waar verschillende mensen en wegen bij elkaar zijn gekomen. Dit alles heeft met Moeder Aarde en de nieuwe tijd te maken. Daar is AardeWerk uit ontstaan.

Mijn werk is een levenslange studie!!

Eerste schilderij op de kleuterschool gemaakt.

Schilderen van een zielsportret

Tekensessie

Bij warm weer is het heerlijk om buiten tekensessies te geven. 

Pentekening

Fotoserie waarin contact met een boom wordt gemaakt. Op de middelste foto zei ik spontaan tegen boom dat ik hem lief vond. Het zijn 3 foto's uit een hele reeks, waarin niets verandert is aan de camera instellingen. Een zeer verbaasde Mirjam Lensink. www.lens-inc.nl